Welkom op de groepspagina van groep 1-2

Joepie naar groep 1-2!

Wanneer uw kind bijna vier wordt, krijgt u een telefoontje van de school voor een uitnodiging voor het intakegesprek. Uw kind mag hier bij zijn. Zo ziet uw kind de school, de klas en de leerkracht al een keer. We gaan dan samen kijken naar een passende start voor uw kind. Tijdens dit gesprek bespreken we mede de wendagen van uw kind. Wanneer uw kind gestart is, bespreken we regelmatig met u het wenproces. Samenwerking en communicatie met de ouders vinden we heel erg belangrijk, we zorgen er samen voor dat uw zoon/dochter een fijne tijd heeft bij ons op school.

Inloop:

In groep 1-2 starten we de dag met een spel-inloop of voorleesinloop. Spel-inloop betekent dat u als ouder de gelegenheid krijgt om tot 08.45u mee te spelen. 1x per week is er een voorleesinloop. U mag dan met uw kind/groepje een boek voorlezen.

Spelend leren

Bij de kleuters werken we het hele jaar door met diverse thema's. Deze thema's sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen. De thema's duren meerdere weken zodat we ze samen met de kinderen kunnen uitbreiden en uitdiepen. We gebruiken hierbij enkele methodes. Deze methodes zijn: schatkist, logo3000, getal en ruimte junior, 123zing, Knoop het in je oren, Kleuteruniversiteit.

In de klas hangt een themabord, op dit bord kunt u zien wat we gedaan hebben in de klas. Alles wat we behandeld hebben hangen we op dit bord.

Daarnaast houden we U  op de hoogte van ontwikkelingen in de groep  via de app Social Schools.  

Om te kijken hoe kinderen groeien en welk aanbod we kunnen geven, zodat ze zich verder ontwikkelen, maken we gebruik van de observatiemethode 'Kijk'. Deze lijnen worden tussentijds en aan het einde van het jaar met u besproken.

Wat bieden we aan in groep 1/2:

  • Taalontwikkeling; Dit komt de hele dag door veel aan bod. Denk aan liedjes, voorlezen, activiteiten voor de woordenschat, zinsbouw, letters, etc…
  • Rekenontwikkeling: spelenderwijs komen rekenbegrippen, getallen en tellen aanbod.
  • Motorische ontwikkeling: fijne en grove motoriek. Van gymmen tot kleuren en kralenrijgen.
  • Sociaal emotionele ontwikkeling; spelletjes, praten met elkaar, prentenboeken, speeltuindag.
  • Muziek, dans en drama.
  • Leren kennen van de omgeving en hoe we daar mee om moeten gaan.

Vaak hebben de kinderen zelf niet eens door wat ze allemaal aan het leren zijn. U bent van harte welkom om een keer mee te kijken in onze klas hoe we spelend leren!

Bewegen op school

De kinderen gaan 2 keer per dag naar buiten of gymmen in de speelzaal.

De gymlessen bestaan uit: vrij spel, materiaalles, spelles, circuitles en er worden lessen gegeven door JIBB+ (jeugd in beweging)

Verjaardagen

De verjaardagen zijn natuurlijk heel belangrijk en mogen zeker niet vergeten worden. Bij de kleuters vieren we deze dan ook uitgebreid gevierd. Ouders mogen hierbij aanwezig zijn. We geven de traktaties zoveel mogelijk mee naar huis zodat u zelf kunt beslissen of en wanneer uw kind deze mag opeten.

We hopen uw kind gauw te verwelkomen op De Straap bij ons in de klas!

Mocht u nog vragen hebben kunt u altijd nog in de schoolgids (link naar schoolgids!) kijken of loop binnen en spreek ons aan!