Welkom op de groepspagina van groep 2/3!

In het schooljaar 2022-2023 gaan we nog een stapje verder met lerend spelen en spelend leren!
Kinderen leren namelijk door te doen en vanuit intrinsieke motivatie en interesse, dit betekent leren op een manier die kinderen aanspreekt. Dit jaar gaan we steeds meer de samenwerking opzoeken met de groepen 1-2.

In groep 2/3 beginnen we de dag met een korte inloop van 08.20 tot 08.45. Belangrijk; de onderwijstijd start om 08.30, dan moet uw kind op school zijn. Tijdens deze inloop is er ruimte om samen met uw kind een werkje te doen of samen te kijken naar wat er allemaal al geleerd is. Ook kunt u ons altijd bij de inloop aanspreken om bijvoorbeeld een afspraak maken.

Groep 3:
Groep 3 werkt met de leesmethode; lijn 3, we integreren de lessen zoveel mogelijk in het lerend spelen en spelend leren, maar de instructielessen worden wel gevolgd. Omdat het lees- en schrijfproces specifiek voor groep 3 is, zijn dit de enige lessen die apart van groep 2 gegeven wordt. Groep 2 krijgt op die tijd gym of een andere les aangeboden door een andere leerkracht. 


Naast het leesonderwijs is het gym-onderwijs in de grote gymzaal ook alleen voor de kinderen van groep 3, dit heeft te maken met regels en veiligheid. Dit jaar gymt groep 3 op maandag en donderdag. Afwisselend krijgen de kinderen lessen met materialen, spellessen of les van JIBB+.
Handig is een aparte gymtas, naast de schooltas, zodat alles er inpast. De kinderen hebben nodig: een gym t-shirt, gymbroek en gymschoenen.

Tijdens deze lessen sluiten de kinderen van groep 2 aan bij hun groep van vorig jaar, dus groep 1/2 A of groep 1/2 B.
 
Groep 2:
Bij groep 2/3 werken we het hele jaar door met diverse thema's. Deze thema's sluiten zoveel mogelijk aan bij de belevingswereld van de kinderen. De thema's duren meerdere weken zodat we ze samen met de kinderen kunnen uitbreiden en uitdiepen. We gebruiken hierbij enkele methodes. Deze methodes zijn: schatkist, logo3000, getal en ruimte junior, 123zing, Knoop het in je oren, Kleuteruniversiteit.
In de klas hangt een themabord, op dit bord kunt u zien wat we gedaan hebben in de klas. Alles wat we behandeld hebben hangen we op dit bord.
Daarnaast houden we u op de hoogte van ontwikkelingen in de groep via de app Social Schools.  


De kinderen van groep 2 bewegen elke dag, dit gebeurt samen met de andere kleutergroepen in de speelzaal of buiten op het schoolplein. De kinderen van groep 2 hoeven alleen gymschoenen, met hun naam erop, mee te nemen. Deze gymschoenen blijven op school liggen.


Algemeen

Bieb op school
Op de Straap hebben we een eigen bieb op school. Dit is in samenwerking met de bibliotheek van Helmond die in de stad zit. Één keer in de week op een vaste dag gaan we naar de bieb om een boek te lenen, het is niet verplicht om elke week een nieuw boek te lenen. U kunt ook een boek wat langer lenen, als het bijvoorbeeld nog niet uit is.
Welke dag de kinderen nieuwe boeken kunnen lenen wordt in het begin van het schooljaar naar u gecommuniceerd, dit is altijd een vaste dag.


Contact met de leerkracht
Drie keer per jaar zijn er 10 minuten gesprekken, waarin de leerkracht de ontwikkeling en de voortgang van uw kind met u bespreekt.
Als u een vraag heeft of iets wilt vertellen, kunt u natuurlijk altijd bij de juf terecht. Voor een gesprek kunt u op elk moment in het jaar een afspraak maken met de leerkracht. 

Ophalen van de kinderen
Wanneer de bel gaat, komen alle kinderen met de leerkracht naar buiten naar de poort. Uw kind meld zich af bij de leerkracht, zodat zij weet dat uw kind veilig uit school is. Als iemand anders uw kind komt ophalen, is het dus fijn als u dit doorgeeft aan de leerkracht.