Groep 3

Welkom op de groepspagina van groep 3!

 

Starten in groep 3

In groep 3 beginnen we de dag met een korte inloop. Tijdens deze inloop is er ruimte om samen met uw kind een werkje te doen of samen te kijken naar wat er allemaal al geleerd is. Ook kunt u ons altijd bij de inloop aanspreken om bijvoorbeeld een afspraak maken.

Daarnaast bestaat de dag uit leren lezen, aan de slag met rekenen en dat schrijven onder de knie krijgen. We besteden ook aandacht aan andere vakken zoals: muziek, verkeer etc. en in de middagen hebben we altijd één uur de tijd voor hoekenwerk. Wat dat inhoudt kunt u wat verder naar beneden lezen.

De overstap van groep 3 naar groep 2 is altijd een hele stap. We proberen deze stap te verkleinen door veel afwisselende werkvormen in te zetten en het spelend leren niet te vergeten. Een paar voorbeelden hiervan zijn: werken in een circuit, met je schoudermaatje werken, bewegend leren, buiten leren en hoekenwerk in de middag.

Leren lezen in groep 3

In groep 3 gaan we eindelijk leren lezen, yes! Dit doen we aan de hand van de methode

'lijn 3'. We leren lezen in 12 thema's die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Rondom herfst hebben we het thema over de boom. Tijdens dit thema gaan we dus ook naar buiten om te zien wat er met de boom gebeurd tijdens de herfst. We lezen dus niet alleen heel veel in de klas, maar we gaan het leren lezen ook op andere manieren ervaren. Door het werken in circuitvorm krijgen de kinderen veel verschillende en afwisselende werkvormen aangeboden. Herhaling, herhaling, herhaling is hierbij erg belangrijk, dus ga ook samen thuis aan de slag met de letters en het leren lezen in het begin is dit nog voorlezen, maar later kan uw kind zelf boeken lezen en kunt u de rollen omdraaien.

Ouders krijgen bij ieder thema een ouderbrief zodat ze weten wat hun kind gaat leren en hebben zo ook de mogelijkheid het er thuis over te hebben.

 

Rekenen:

Wij werken op de Straap vanaf groep 3 met de rekenmethode 'Getal en ruimte Junior'. Deze methode bestaat uit 9 blokken van ongeveer 4 weken. De kinderen krijgen op maandag een voorbereidende les op een nieuw te leren doel. Op dinsdag en woensdag wordt er uitleg geven en mee geoefend. Op donderdag gaan we de som in een verhaaltje/ context gebruiken en op vrijdag is altijd een 'weet je nog' les waarin herhaald wordt wat al eerder is aangeboden. Ook gaan we regelmatig buiten rekenen. Via de ouderbrief worden ouders op de hoogte gehouden van wat de kinderen leren gedurende het blok.

Hoekenwerk

Op de dagen dat de kinderen tot 14.45uur op school zijn hebben we in de middag altijd één uur hoekenwerk. Dit betekent dat de kinderen nog meer ruimte krijgen om spelend te leren. Via het kiesbord kiezen ze voor een werkje en daarmee gaan ze aan de slag. De werkjes waar ze uit kunnen kiezen: de huishoek (of themahoek), schrijf/leeshoek, bouw/constructiehoek, computers (lezen of rekenen), kieskasten met taal- en rekenactiviteiten, tekenen/knutselen en verschillende hoeken die per thema wisselen (het restaurant, de ontdekhoek). Hierbij hebben de kinderen per 1 à 2 weken ook altijd een taakje dat gemaakt moet worden, zodat ze allemaal met verschillende materialen te maken krijgen, maar ook om hun zelfstandigheid te vergroten.

 

Bieb op school

Op de Straap hebben we een eigen bieb op school. Dit is in samenwerking met de bibliotheek van Helmond die in de stad zit. Één keer in de week op een vaste dag gaan we naar de bieb om een boek te lenen, het is niet verplicht om elke week een nieuw boek te lenen. U kunt ook een boek wat langer lenen, als het bijvoorbeeld nog niet uit is.

Welke dag de kinderen nieuwe boeken kunnen lenen wordt in het begin van het schooljaar naar u gecommuniceerd, dit is altijd een vaste dag.

Gymmen/Rots en water

Voortaan niet meer in de speelzaal gymmen, maar in de grote gymzaal gymmen. Dat is leuk! De kinderen gaan twee keer in de week één uur gymmen. Deze dagen staan vast en worden ook in het begin van het schooljaar naar u gecommuniceerd.

Handig is een aparte gymtas, naast de schooltas, zodat alles er inpast. De kinderen hebben nodig: een gym t-shirt, gymbroek en gymschoenen.

Rots en water: Tijdens de gymles is er ook tijd voor het programma 'rots en water'. Deze sociale vaardigheidstraining betekent dat kinderen leren met anderen samen te spelen, samen te werken en samen te leven. Dit doen we door middel van oefeningen en spellen die het zelfvertrouwen vergroten, leren samen te werken, concentratie oefeningen etc. De leerkracht heeft hier een speciale training voor gevolgd.

Taalklas

Op maandag, dinsdag en woensdag hebben wij in groep 3 een extra leerkracht in de groep die speciaal aandacht geven aan kinderen die moeite hebben (of achterlopen) op het gebied van (Nederlandse)taal. In kleine groepjes wordt woordenschatonderwijs aangeboden passende bij het thema van Lijn 3. Dit wordt gedaan door nieuwe woorden aan te bieden op verschillende manieren en spelenderwijs in te oefenen bijv. in hoekenwerk.

Stagiaires:

Dit jaar hebben wij in groep 3 een tweedejaars stagiaire onderwijsassistente. Zij is er elke donderdag en vrijdag en werkt met kleine groepjes kinderen en ondersteunt de leerkracht.