Onze groep 4 heeft dit schooljaar 10 jongens en 18 meisjes.
We zijn een gezellige, diverse groep die heel hard kan werken!


Juf Astrid en juf Loes zijn de leerkrachten. Juf Astrid werkt op maandag-dinsdag-vrijdag en juf Loes werkt op dinsdag-woensdag-donderdag.
De kinderen krijgen veel ondersteuning.
Op dinsdagochtend juf Loes.
Juf Roos (onderwijsassistente) op maandagochtend-woensdagochtend-donderdagochtend.
Op dinsdag is er een stagiaire, meneer Damon aanwezig. Hij is een tweedejaars student van de Kempel.


* Lezen: We besteden in groep 4 zeer veel aandacht aan het lezen. Op veel momenten kunnen de kinderen extra lezen. Het zou fijn zijn als de kinderen ook thuis onder begeleiding hier tijd aan besteden. Liefst 15 minuten per dag.

* Begrijpend lezen: Dit doen we vanaf groep 4 met Nieuwsbegrip. Dit zijn losse teksten over onderwerpen die in het nieuws zijn. De kinderen vinden de onderwerpen zeer interessant! Deze teksten krijgt uw kind mee naar huis, zodat u ze thuis samen nog eens kunt lezen.


* Rekenen: Dit schooljaar werken we hard aan het optellen en aftrekken onder 100 en ook alle tafels van 1 t/m 10 zullen worden aangeleerd en heel veel geoefend. U krijgt elke nieuw blok een nieuwsbrief mee, zodat u thuis kunt zien waar we mee bezig zijn en eventueel wat extra kunt oefenen.

* Taal: Dit doen we vanaf groep 4 vanuit een echt taalboek. Dat is best even wennen en daarom nemen we de kinderen de eerste periode nog mee aan de hand om er wegwijs in te worden. We doen veel aan woordenschat, zelfstandige naamwoorden, lidwoorden, bijvoeglijke naamwoorden en voorzetsels. Verhaaltjes schrijven en spreken is ook een belangrijk onderdeel van Taal Actief. Ook bij deze methode krijgt uw kind bij de start van een nieuw thema de woordjes van de woordmuur mee.


Naast rekenen en taal doen we in groep 4 veel aan spelling, schrijven en muziek. Ook crea en verkeer zijn vakken die we regelmatig doen.

* Gym: is op maandag en donderdag.

Na de kerstvakantie gaan we starten met een spreekbeurt. In januari krijgen de kinderen hier informatie over mee naar huis.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, bijzonderheden of wat dan ook? Neem dan contact op via Social Schools of maak een afspraak met ons.

Tot ziens in groep 4!

Juf Astrid en juf Loes