Groep 5-6b - Nicole en Yolanda

Welkom op de pagina van groep 5/6 B

van juf Nicole (ma, di) en juf Yolanda (woe, do, vrij)

 Combinatiegroepen

Dit schooljaar werken we met 3 combinatiegroepen  5/6.

In alle drie de  groepen zitten kinderen van groep 5 en 6 gemengd. In elke groep zitten ongeveer 21 kinderen.

Het mooie van de combinatiegroep is dat kinderen van elkaar kunnen leren. Kinderen van de ene groep kunnen de kinderen van de andere groep helpen.

Er wordt zelfstandigheid van de kinderen verwacht. Als de leerkracht instructie geeft bij de ene groep, werkt de andere groep zelfstandig. Zij kunnen op dat moment niets aan de leerkracht vragen. Dit noemen we uitgestelde aandacht. Natuurlijk kunnen zij altijd hun schoudermaatje vragen om hulp, of de kinderen die in hun groepje zitten.

Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hebben we ondersteuning van een onderwijsassistent  (Juf Feia). Zij werkt met kleine groepjes kinderen, vaak uit de klas. Zij biedt vooral lees- en rekenondersteuning.

Groepsoverstijgend werken

De leerontwikkeling van uw kind houden we bij aan de hand onze groepsplannen. In dit plan zetten wij de onderwijsbehoeftes van elk kind individueel op een rij.

Dit doen we aan de hand van gegevens van de vorige leerkracht(en), toetsgegevens, observatie-gegevens en gespreksgegevens.

Aan de hand van deze gegevens hebben we de kinderen ingedeeld in 3 aanpakken: aanpak 1 (voor kinderen die meer instructie en begeleiding nodig hebben), aanpak 2 (voor kinderen die de gemiddelde instructie en begeleiding nodig hebben) en aanpak 3 (voor kinderen die weinig instructie nodig hebben en uitdaging nodig hebben).

Tijdens onze rekenlessen en technisch leeslessen werken we groepsoverstijgend. Dit houdt in dat de leerlingen van groep 5, die in aanpak 1 en 2 zitten,  in een klas samen komen. De kinderen van groep 6, die ook in aanpak 1 en 2 zitten, komen in een andere klas bij elkaar en leerlingen van groep 5 en groep 6 die in aanpak 3 zitten, komen allemaal samen in een klas. Zo kunnen we de kinderen beter op maat instructie geven en begeleiden. Dit betekent dat de leerlingen 1 of 2 keer per dag naar een ander klaslokaal gaan om daar onderwijs te krijgen wat past bij hun behoeften.

De weektaak in groep 5-6

In groep 5/6 werken we met een weektaak.

Vakken in groep 5-6

Naast de vakken: rekenen, taal, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen, crea,                                  starten we vanaf groep 5 met wereldoriëntatie. De 3 vakken die hierbij horen zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. Deze vakken worden met behulp van laptop/computer verwerkt. We draaien altijd een volledig blok van één vakgebied. Dit sluiten we af met een toets, de kinderen krijgen hiervoor ook een  leerblad mee naar huis. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien waaraan ze in het desbetreffende blok hebben gewerkt en samen oefenen voor de toets.

Bij het vak muziek hoort een kidspagina. Alle kinderen krijgen de inloggegevens van hun klasse pagina. Zo kunnen ze thuis de liedjes laten horen die we op school aan het leren zijn!

Podium

We hebben dit jaar 5 podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden waarbij de ouders mogen komen kijken. Ook tijdens de inloopavond en de ouderbedankochtend zijn de ouders van harte welkom. In de Straapsels wordt vermeld wanneer we aan de beurt zijn.

Gym

We gymen 2 keer per week. De ene keer hebben we een oefenles met toestellen en de andere keer een spelles. Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen. We douchen niet na de gym.

Computer

De computer wordt gebruikt tijdens de wereldoriëntatie vakken zoals geschiedenis, aardrijkskunde en natuur. Verder gebruiken we de oefensoftware van de methoden als ondersteuning of verdieping bv. van taal/spelling en rekenen.

Boekenkring/spreekbeurt

1x per jaar hebben de kinderen een boekbespreking en 1x een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor. In het begin van het schooljaar krijgt uw kind een blad mee waarop staat wat ze moeten doen bij de boekbespreking en wanneer ze aan de beurt zijn. Daarna volgt de spreekbeurt. Uw kind krijgt ook hiervoor een informatieblad mee.

Verjaardag vieren

We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige liedjes en uw kind mag 1 traktatie meenemen om uit te delen.

Weekhulp

Elk kind komt ongeveer 4x per jaar aan de beurt. Ze zorgen ervoor dat de klas netjes opgeruimd wordt. Dit duurt tot 15.00 of 12.45 uur.

Bieb

1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten na 4 weken ingeleverd worden, maar dit mag natuurlijk ook elke week.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, bijzonderheden of wat dan ook? Loop na school even binnen. GEWOON DOEN!