GROEP 6-7 A - Derya en NICOLe
Welkom op de pagina van groep 6-7 A
van juf Nicole (ma, di, woe) en juf Derya ( do, vrij)

Combinatiegroepen
Dit schooljaar werken we met 3 combinatiegroepen  6/7.
In alle drie de groepen zitten kinderen van groep 6 en 7 gemengd. In elke groep zitten ongeveer 23 kinderen.
Het mooie van de combinatiegroep is dat kinderen van elkaar kunnen leren. Kinderen van de ene groep kunnen de kinderen van de andere groep helpen.
Er wordt zelfstandigheid van de kinderen verwacht. Als de leerkracht instructie geeft bij de ene groep, werkt de andere groep zelfstandig. Zij kunnen op dat moment niets aan de leerkracht vragen. Dit noemen we uitgestelde aandacht. Natuurlijk kunnen zij altijd hun schoudermaatje vragen om hulp, of de kinderen die in hun groepje zitten.
In alle drie de groepen wordt ondersteuning geboden door een onderwijsassistente ( Juf Judith en juf Anniek)  en soms ook door een leerkracht (Juf Linda, juf José, Meneer Max, juf Dana) Zij werken  met kleine groepjes kinderen, vaak uit de klas. Zij bieden onder andere ondersteuning op het gebied van: rekenen, spelling , technisch- en begrijpend lezen.

Groepsoverstijgend werken
De leerontwikkeling van uw kind houden we bij aan de hand onze groepsplannen. In dit plan zetten wij de onderwijsbehoeftes van elk kind op een rij.
Dit doen we aan de hand van gegevens van de vorige leerkracht(en), toetsgegevens, observatie-gegevens en gespreksgegevens.
Aan de hand van deze gegevens hebben we de kinderen ingedeeld in 3 aanpakken: aanpak 1 (voor kinderen die meer instructie en begeleiding nodig hebben), aanpak 2 (voor kinderen die de gemiddelde instructie en begeleiding nodig hebben) en aanpak 3 (voor kinderen die weinig instructie nodig hebben en uitdaging nodig hebben).
Tijdens onze rekenlessen werken we groepsoverstijgend. Dit houdt in dat de leerlingen niet altijd bij hun eigen leerkracht rekenen. De groepen zijn zo ingedeeld dat de kinderen zoveel mogelijk op een passend niveau les krijgen.


De weektaak in groep 6-7
In groep 6-7 werken we met een weektaak.

Vakken in groep 5-6
Naast de vakken: rekenen, taal, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen en crea starten we vanaf groep 6/7 met een nieuwe methode van wereldoriëntatie. De 3 vakken die hierbij horen zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. We draaien altijd een volledig blok van één vakgebied. Dit sluiten we af met een toets, de kinderen krijgen hier soms een leerblad van mee naar huis. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien waaraan ze in het desbetreffende blok hebben gewerkt en samen oefenen voor de toets.
Bij het vak muziek hoort een kidspagina. Alle kinderen krijgen de inloggegevens van hun klasse pagina. Zo kunnen ze thuis de liedjes laten horen die we op school aan het leren zijn!

Podium
We hebben dit jaar 5 podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden waarbij de ouders (hopelijk) mogen komen kijken. Ook tijdens de inloopavond en de ouderbedankochtend zijn de ouders van harte welkom. In de Straapsels wordt vermeld wanneer we aan de beurt zijn.

Gym
We gymen 2 keer per week. De ene keer hebben we een oefenles met toestellen en de andere keer een spelles. Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen. We douchen niet na de gym.

Computer
De computer wordt regelmatig ingezet  met de oefensoftware van de methoden als ondersteuning of verdieping bv. van taal/spelling en rekenen. Ook worden de toetsen van WO digitaal gemaakt.

Boekenkring/spreekbeurt
1x per jaar hebben de kinderen een boekbespreking en 1x een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor. In het begin van het schooljaar krijgt uw kind een blad mee waarop staat wat ze moeten doen bij de boekbespreking en wanneer ze aan de beurt zijn. Daarna volgt de spreekbeurt. Uw kind krijgt ook hiervoor een informatieblad mee.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige liedjes en uw kind mag één (gezonde) traktatie meenemen om uit te delen.


Weekhulp
Elk kind komt ongeveer 4x per jaar aan de beurt. Ze zorgen ervoor dat de klas netjes opgeruimd wordt. Dit duurt tot 15.00 of 12.45 uur.

Bieb
1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten na 4 weken ingeleverd worden, maar dit mag natuurlijk ook elke week.

Huiswerk
1 keer per week krijgen de kinderen huiswerk van ons mee. We variëren zoveel mogelijk in maak- en leeropdrachten.

Social Schools
Onze school maakt gebruik van het online platform Social schools. Dit is per klas een besloten groep, alleen de ouders van de desbetreffende groep zien de berichten die hierin door ons worden geplaatst. De app Social schools installeer je hiervoor op je mobiele telefoon. Via Social schools hebben we een kort lijntje naar de ouders. Zo zijn we van beide kanten (ouders en leerkrachten)  snel op de hoogte als er belangrijke zaken rondom kinderen spelen. Ook worden er regelmatig leuke foto's en filmpjes gedeeld van momenten op school. Ouders moeten hier wel toestemming voor hebben gegeven.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, bijzonderheden of wat dan ook? Neem dan contact op via Social Schools of maak een afspraak met ons. GEWOON DOEN!