Welkom op de pagina van groep 7 van Locatie De Straap
van juf Tanja (ma-do) en juf Wendy (ma t/m vrij)

Vakken in groep 7
In groep 7 werken we aan: rekenen, taal, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen, crea, wereldoriëntatie, Engels, informatieverwerking. De 3 vakken die horen bij wereldoriëntatie  zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. We draaien altijd een volledig blok van één vakgebied.
De meeste vakken sluiten we af met een toets. Voor aardrijkskunde (topografie) en Engels moet thuis soms wat geleerd worden. De kinderen krijgen het leerwerk met het huiswerk mee. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien waaraan ze in het desbetreffende blok hebben gewerkt en samen oefenen voor de toets.

Huiswerk
Om al een beetje voorbereid te zijn voor het V.O. krijgen de kinderen ook huiswerk mee naar huis. Tot de herfstvakantie is dit eenmaal per week, vanaf de herfstvakantie meestal twee maal per week. Dit kan maakwerk, herhaling of verdieping van de stof van een bepaald vak en/of leerwerk voor wereldoriëntatie of Engels zijn die we op school hebben aangeboden

De weektaak in groep 7- 8
In groep 7 werken we met een weektaak.

Podium
We hebben dit jaar ook podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden waarbij de ouders mogen komen kijken.(indien dit vanwege corona-maatregelen weer mogelijk is). Ook tijdens de inloopavond bij het schoolthema zijn de ouders van harte welkom. In de Straapsels wordt vermeld wanneer we aan de beurt zijn.

Gym
We gymmen 2 keer per week.(op dinsdag en donderdag). De ene keer hebben we een oefenles met toestellen en de andere keer een spel-les. Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen. We douchen niet na de gymles.

Computer
De computer/Chromebooks worden gebruikt om extra te oefenen met de stof die aangeboden is. Ook wordt deze ingezet ter verdieping van de stof. Vooral bij de vakken rekenen en taal/spelling.
 
Boekenkring/spreekbeurt
1 a 2x per jaar hebben de kinderen een spreekbeurt/boekenkring. Dit bereiden ze thuis voor. In het begin van het schooljaar krijgt uw kind een blad mee waarop staat wat ze moeten doen en wanneer ze aan de beurt zijn. Daarna volgt dit nog een keer. Er is ook een mogelijkheid voor de kinderen om de spreekbeurt/boekenkring na schooltijd op een computer van school voor te bereiden. Dit is in overleg met de leerkracht.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige liedjes en uw kind mag één traktatie meenemen om uit te delen.

Weekhulp/taakjes
Iedere week zijn er 2 kinderen weekhulp. Zij helpen ons die week om de klas weer netjes te maken.

Bieb
1 keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten na 4 weken ingeleverd worden, maar dit mag natuurlijk ook elke week.

Heeft u nog vragen, opmerkingen, onduidelijkheden, bijzonderheden of wat dan ook? Bel, mail of loop na school even binnen. GEWOON DOEN!