Welkom op de pagina van groep 8A en 8B
van juf Marlies (ma-di-woe-vrij), juf Yolanda (do-vrij) en juf Linda (ma-woe-do)

Vakken in groep 8
In groep 8 werken we aan: rekenen, taal, spelling, gym, muziek, begrijpend lezen, crea, wereldoriëntatie, Engels, studievaardigheden. De 3 vakken die horen bij wereldoriëntatie  zijn: Natuur/Techniek, Aardrijkskunde en Geschiedenis. We draaien altijd een volledig blok van één vakgebied.
De meeste vakken sluiten we af met een toets. Voor aardrijkskunde (topografie) en Engels moet thuis soms wat geleerd worden. De kinderen krijgen het leerwerk met het huiswerk mee. Zo kunnen de kinderen aan hun ouders laten zien waaraan ze in het desbetreffende blok hebben gewerkt en samen oefenen voor de toets.

Groep 8A + B
Komend schooljaar hebben we eigenlijk één grote groep 8 op onze school, maar zitten we verdeeld over twee lokalen. Wel proberen we zoveel mogelijk samen te doen. 

Huiswerk
Om al een beetje voorbereid te zijn voor het V.O. krijgen de kinderen van groep 8 ook huiswerk mee naar huis. Tot de herfstvakantie is dit eenmaal per week, vanaf de herfstvakantie meestal twee maal per week. Meestal is dit maakwerk, herhaling of verdieping van de stof die we op school hebben aangeboden, soms is dit leerwerk voor aardrijkskunde of Engels.

De weektaak in groep 8
In groep 8 werken we met een weektaak, waarbij kinderen een eigen leerdoel opstellen. 

Podium
We hebben dit jaar ook podium ochtenden. De kinderen verzorgen dan een optreden waarbij de ouders mogen komen kijken.(indien dit vanwege corona-maatregelen weer mogelijk is) Ook tijdens de inloopavond bij het schoolthema zijn de ouders van harte welkom. In de Straapsels wordt vermeld wanneer we aan de beurt zijn.

Gym
We gymmen 2 keer per week.(op maandag en donderdag). De ene keer hebben we een oefenles met toestellen en de andere keer een spelles. Zorg voor gymkleren en goed passende gymschoenen. We douchen niet na de gym.

Computer
De computer/Chromebooks worden gebruikt om extra te oefenen met de stof die aangeboden is. Ook wordt deze ingezet ter verdieping van de stof. Vooral bij de vakken rekenen en taal/spelling.

Boekenkring/spreekbeurt
2x per jaar hebben de kinderen een spreekbeurt. Dit bereiden ze thuis voor. In het begin van het schooljaar krijgt uw kind een blad mee waarop staat wat ze moeten doen bij de spreekbeurt en wanneer ze aan de beurt zijn. Daarna volgt dit nog een keer. Er is ook een mogelijkheid voor de kinderen om de spreekbeurt na schooltijd op een computer van school voor te bereiden. Dit is in overleg met de juffen.

Verjaardag vieren
We vieren de verjaardag zonder ouders. We zingen voor de jarige liedjes en uw kind mag 1 traktatie meenemen om uit te delen. De voorkeur geniet een gezonde traktatie.

Weekhulp/taakjes
Elk kind heeft een taakje in de klas. Dit varieert van de klas vegen, tot papier ophalen. Sommige taakjes zijn na schooltijd. Dit is niet langer dan 5 minuten na schooltijd.

Bieb
Één keer per week kunnen de kinderen naar de bieb om boeken voor thuis mee te nemen. Maximaal kunnen er 2 boeken geleend worden. Deze moeten na vier weken ingeleverd worden, maar dit mag natuurlijk ook elke week.

Groep 8 is het laatste jaar van de basisschoolperiode van uw kind. Naast een heleboel leuke, speciale dingen die we doen, wordt er natuurlijk ook nog hard gewerkt.

Afscheid
Aan het einde van groep 8 nemen we afscheid van de basisschoolperiode. Dit doen we met een kamp en een musical. U hoort de belangrijke informatie hiervoor t.z.t. In de kalender staan de data al vermeld.

Voortgezet onderwijs
Naast de leuke activiteiten die bij groep 8 horen, wordt er bovenal hard gewerkt, waarbij de kinderen worden begeleid om mondige, kritische brugklassers te worden.
Dit schooljaar bezoeken we met de kinderen van groep 8 ook een aantal Helmondse scholen voor Voortgezet onderwijs. Naast de bezoeken met de klas, zijn er ook informatieavonden voor ouders en open dagen. De data hiervan kunt u in de kalender zien. Het is goed en leuk om met uw kind een of meerdere scholen te bezoeken. Uw kind krijgt dan al een indruk over wat hem/haar te wachten staat. Ook kan er al sfeer geproefd worden, zodat er een goede keuze gemaakt kan worden. Vindt u dit lastig, wij willen u er altijd bij helpen.

In januari krijgt uw kind het definitieve advies voor het Voortgezet Onderwijs. U kunt dan met uw kind ook gericht scholen gaan bezoeken. In april volgt dan de eindtoets.