Rapportages

Rapportage aan de ouders geschiedt door middel van 10-minutengesprekken en schriftelijke rapportages. De eerste ronde vindt plaats op donderdag 16 en dinsdag 21 september 2021. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 8. Tijdens dit gesprek wordt een eerste indruk van de start van uw kind besproken.

Voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders worden adviesgesprekken in de week van 24 januari 2022 gepland. In die gesprekken, geeft de groepsleerkracht samen met de intern begeleider aan in welke vorm van voortgezet onderwijs wij denken dat uw kind het best op zijn plaats zal zijn.

De tweede ronde van 10-minutengesprekken vindt plaats op donderdag 10 en dinsdag 15 maart 2022. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 7. Deze gesprekken zijn naar aanleiding van het eerste rapport dat  op donderdag 24 februari 2022 mee naar huis is gegeven.

Het tweede en tevens laatste rapport van de kinderen uit groep 1 t/m 8, gaat op dinsdag 5 juli 2022 mee naar huis met uw kind. Ook de kinderen uit groep 1/2 krijgen dan een schriftelijke rapportage mee naar huis. Gesprekken naar aanleiding van het rapport zijn donderdag 7 juli en dinsdag 12 juli 2022.
 

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders

Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind op school. Dat recht is neergelegd in artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs. Na de scheiding zijn na de wetswijziging per 1 januari 1998 in principe beide ouders met het gezag over het kind belast (het zogenaamde co-ouderschap). In die gevallen hebben beide ouders wat betreft de informatievoorziening over hun kind gelijke rechten.