Rapportages

Rapportage aan de ouders geschiedt door middel van 10-minutengesprekken en schriftelijke rapportages. De eerste ronde vindt plaats op dinsdag 1 en donderdag 3 september 2020. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 8. Tijdens dit gesprek wordt een eerste indruk van de start van uw kind besproken.

Voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders worden adviesgesprekken dinsdag 19 januari 2021 en  donderdag 21 januari 2021 gepland. In die gesprekken, geeft de groepsleerkracht samen met de intern begeleider aan in welke vorm van voortgezet onderwijs wij denken dat uw kind het best op zijn plaats zal zijn.

De tweede ronde van 10-minutengesprekken vindt plaats op dinsdag 23 en donderdag 25 februari 2021. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 7. Deze gesprekken zijn naar aanleiding van het eerste rapport dat  op donderdag 11 februari 2021 mee naar huis is gegeven.

Het tweede en tevens laatste rapport van de kinderen uit groep 1 t/m 8, gaat op vrijdag 9 juli 2021 mee naar huis met uw kind. Ook de kinderen uit groep 1/2 krijgen dan een schriftelijke rapportage mee naar huis. Gesprekken naar aanleiding van het rapport zijn in de week van 12 juli 2021.
 

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders

Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind op school. Dat recht is neergelegd in artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs. Na de scheiding zijn na de wetswijziging per 1 januari 1998 in principe beide ouders met het gezag over het kind belast (het zogenaamde co-ouderschap). In die gevallen hebben beide ouders wat betreft de informatievoorziening over hun kind gelijke rechten.