Rapportages

Rapportage aan de ouders geschiedt door middel van 10-minutengesprekken en schriftelijke rapportages. De eerste ronde vindt plaats op dinsdag 24 en donderdag 26 september 2019. Deze gesprekken zijn voor groep 1 t/m 8. Tijdens dit gesprek wordt een eerste indruk van de start van uw kind besproken.

Voor de leerlingen van groep 8 en hun ouders worden adviesgesprekken 28 en 30 januari 2020 gepland. In die gesprekken die 20 minuten duren, geeft de groepsleerkracht samen met de intern begeleider aan in welke vorm van voortgezet onderwijs wij denken dat uw kind het best op zijn plaats zal zijn.

De tweede ronde van 10-minutengesprekken vindt plaats op dinsdag 11 en donderdag 13 februari 2020. Deze gesprekken zijn voor groep 3 t/m 7. Deze gesprekken zijn naar aanleiding van het eerste rapport dat  op vrijdag 7 februari mee naar huis is gegeven.

De tweede ronde van 10-minutengesprekken voor de ouders van de kleuters vinden op dinsdag 26 en donderdag 28 mei 2020 plaats.

De tweede en tevens laatste rapportage van de kinderen uit groep 3 t/m 8, gaat op maandag 29 juni mee naar huis met uw kind. Ook de kinderen uit groep 1/2 krijgen dan een schriftelijke rapportage mee naar huis. Wilt u naar aanleiding van het rapport een gesprek dan kunt u daarvoor een afspraak maken met de leerkracht van uw kind.

Informatieverschaffing aan gescheiden ouders

Ouders hebben het recht om door de school geïnformeerd te worden over de vorderingen van hun kind op school. Dat recht is neergelegd in artikel 11 van de Wet op het primair onderwijs. Na de scheiding zijn na de wetswijziging per 1 januari 1998 in principe beide ouders met het gezag over het kind belast (het zogenaamde co-ouderschap). In die gevallen hebben beide ouders wat betreft de informatievoorziening over hun kind gelijke rechten.