Ouderraad

Kinderen gaan naar De Straap om er te leren lezen, schrijven en rekenen.

Maar school is zoveel méér dan  alleen maar een leerfabriek voor uw kind.

…onze kinderen feesten samen:  sinterklaas, carnaval.
…onze kinderen sporten samen:  schoolvoetbal, avondvierdaagse.
…onze kinderen eten, drinken en koken samen:  overblijven, winterdiner.
…onze kinderen presenteren zichzelf trots:  podiumuur, musical, inloopavond.
…onze kinderen leren nieuwe werelden kennen:  theater- en museumbezoek, bedrijfsbezoek, kennismaking middelbare scholen.
…onze kinderen maken samen plezier:  schoolreisjes, speelkwartier.

Bij veel van deze activiteiten is de Ouderraad betrokken.
Met woorden, daden en ideeën geven we De Straap extra inhoud.
Een actieve school biedt kinderen een dikke plus - voor nu en voor later.

In de ouderraad zitten de volgende ouders:

  • Bezetting volgt z.s.m.

Vanuit het team:

  • Juf Nicole Helsper
  • Meneer Junior Hering
  • Juf Ilja Jeuken

Heeft u nog een leuke suggestie of idee?

Vertel het ons of mail naar destraap@obsh.nl