Onze foto's

U krijgt door het jaar heen foto- en videomateriaal via de leerkracht via onze app van Social Schools.

Ook plaatsen wij foto's op Facebook en Instagram. Uw kind staat daar alleen op indien u expliciet toestemming heeft gegeven.