Bibliotheek op school

Wat is bibliotheek op school (BoS)?
Eigenlijk precies wat het zegt : Er is een bibliotheek op school. Alle kinderen van OBS de Straap kunnen boeken lenen in de Bieb op school. Van peuter tot groep 8 leerling.
Op onze school  bestaat de collectie uit boeken voor peuters en  kinderen van groep 1 tot en met 8.
 
Beheer
Het beheer van de bibliotheek op school is in handen van vrijwilligers. Dit zijn enthousiaste ouders van onze kinderen. Zij kunnen helpen bij het zoeken van boeken, een leesadvies geven en het reserveren van boeken.
Zij worden ondersteund door de leescoördinator van de bibliotheek.
 
Pasjes
Boeken lenen kun je met een pasje.
Wanneer uw kind nog  geen lid is van de bibliotheek, kunt u door middel van het invullen van het inschrijfformulier een gratis pasje krijgen voor uw kind.
U kunt het ingevulde formulier inleveren bij de leerkracht van uw kind.
 
Openingstijden van de Bibliotheek op School.

Voor alle kinderen is er de mogelijkheid om één keer per week onder schooltijd boeken te lenen. via Social Schools zal de leerkracht u op de hoogte houden wanneer de groep van uw kind aan de beurt is.

Inleverbak
In de klassen staat een inleverbak. Op elke gewenst moment kan het boek ingeleverd worden.
 
Een kopie van de pasjes blijft op school, het originele pasje en de geleende boeken gaan mee naar huis. Met dit pasje kunt u ook met uw kind naar de bibliotheek in de stad om boeken te lenen. De verantwoording van de boeken en het originele pasje ligt bij de ouders.
 
Boeken reserveren?
In de bibliotheek op school is een computer aanwezig waarin je in het volledige boekenbestand van de bibliotheek kunt zoeken.
Boeken die niet aanwezig zijn kunnen worden gereserveerd door onze vrijwilligers.
 
 https://www.debibliotheekopschool.nl/